p
i e t   v a n   d i e p e n      
     
   
leids dictee 1993
   
 
Datum 19 februari 1993
Locatie Openbare Basisschool Lucas van Leyden
Tekst docenten Lucas van Leydenschool
Voorlezer Andrée van Es, Tweede-Kamerlid
Spelling Herziene Woordenlijst Nederlandse taal (maart 1990), het ‘nieuwe Groene boekje’ op basis van de Woordenlijst Nederlandse Taal van 1954 (waarvan begin 1990 nog een ongewijzigde herdruk was verschenen!)


Een choquerend perpectief

Krappe budgetten zijn er in toenemende mate oorzaak van dat uit ’s Rijks financiën gesubsidieerde educatieve instellingen allerwegen curieuze en frivole paden bewandelen, teneinde de financiële armslag van het eigen instituut te vergroten. Men hoopt zodoende op adequate wijze een selectie te kunnen maken uit de almaar voortijlende stroom van onvermijdelijke of trendy leermiddelen ten behoeve van de diverse vak- en vormingsgebieden, die het activiteitenplan voorschrijft.

Is het een choquerend perspectief als een louche, bijna failliete likeurgrossier zonder gêne als contraprestatie voor de financiële injectie van de schoolportemonnee van het educatieve instituut voor ambitieuze, niet uitgelote adolescenten eist, dat een jaarlijks, in de chicste periodieken geannonceerd bacchanaal dient te worden georganiseerd? De door de weldoener gefourneerde leermiddelen stellen de pupillen weliswaar in staat ruimschoots van allerlei modieuze ontwikkelingen te genieten, toch lijkt het geen idee-fixe te vermoeden dat door een exorbitante expansiedrang uitgangspunten en doelstellingen van de eens zelfstandig opererende instelling verdwijnen en is scepsis op zijn plaats als commerciële doelen pedagogische ideologieën beconcurreren en essentiële additionele taken gebagatelliseerd worden.

Wie naast de dagelijkse taak ook didacticus, pedagoog, psycholoog en therapeut is, effectieve represailles tracht te creëren voor het ongedisciplineerd en excessief gechicaneer van indolente dommeriken, opruierige querulanten en tirannieke slechteriken, wie met geveinsde stoïcijnse berusting consciëntieus het larmoyante niveau van stagiaires probeert op te vijzelen en met malicieuze blik hun lethargische houding kapittelt, wie neuzen snuit, moeër wordende luie ogen afplakt, ambulancechauffeur is, hoofdluis rigoureus de kop indrukt, smeuïge fecaliën van kleuterbillen verwijdert, wie het labyrint van brochures, convenanten, nota’s, essays en ministeriële manoeuvres tracht te doorgronden, zich altruïstisch encanailleert met anti-dependance-adepten, graffititerroristen moet koeioneren en wie bij dit alles de veile glimlach van de filantroop voortdurend op de retina geëtst ziet, is behalve idealist, vooral leerkracht.

Wie nu denkt dat leerkrachten dromen van een numerus fixus en een van overheidswege strikt gereguleerde geboortenbeperking, teneinde achterovergevlijd in een chaise-longue te kunnen genieten van een kopje cafeïnevrije cappuccino, wie denkt dat leerkrachten klaaglijke deuntjes fluiten om in het gevlij te komen van dubieuze critici, is slecht geïnformeerd. Wie overtuigd is, dat het hier een intensieve, gevarieerde en creatieve functie betreft, heeft zonder twijfel gelijk. Wie daarentegen onverschillig blijft en meent het lerarenkorps voortdurend en ten eeuwigen dage te moeten ondermijnen en te bespotten door telkenmale dezelfde flauwiteiten te herkauwen, wie vervalt in een decennia oude en zouteloze grap en dus de vraag stelt: “Waarom hebben docenten eigenlijk van die lange vakanties”, moet, beste collegae en sympathisanten, voor nu en altijd gepareerd worden met: “Waarom heeft een giraffe een lange nek.”

klik op de foto voor een vergroting

Uitslag
1. Bert Leeuwe (leraar Nederlands) 5 fouten
2. Pieter van Diepen (ambtenaar) 7 fouten
3. o.a. Bob in ’t Hout (schrijver, ex-Volkskrant, ex-VARA) 8 fouten


Gemiddelde:
17 fouten


Mijn fouten:
niet-uitgelote, idée-fixe, didaktikus, essay’s, antidependance-adepten, numerus-fixus, gevariëerde

Opmerkingen
• Fouten van het type essay’s en gevariëerde maak ik nu niet meer.
• Met niet uitgelote en anti-dependance-adepten ben ik het nog altijd niet eens.

Bijzonderheid
• Bob in ’t Hout was twaalf en een half jaar later voorzitter van de jury bij het Groot Leids Dictee in café De Bonte koe op 7 november 2005.