p
i e t   v a n   d i e p e n      
     
   
hoeksche waard dictee 2006
   
 
Datum 3 april 2006
Locatie RSG Oud-Beijerland
Tekst journalisten Radio Hoeksche Waard, eindredactie docenten RSG
Voorlezer dr. C.P. Veerman - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Spelling Woordenlijst Nederlandse taal, het ‘Groene boekje’ van 1995


Het (Groot) Hoeksche Waards Dictee

De minister is hartstikke blij dat hij in een uniek, hooggewaardeerd landschap woont dat grote kwaliteiten heeft. Hij geniet elke dag van een robuust, maar kwetsbaar gebied met prachtig beboomde dijken, schitterende kreken, weids uitzicht over polders en een rijke flora en fauna.

Tot zijn grote tevredenheid vormen veel ideeën en voorstellen die rond de eeuwwisseling zijn gedaan tijdens een interdisciplinaire architectuurmanifestatie de bouwstenen voor de invulling van het nationaal landschap Hoeksche Waard. Die creatieve gedachtespinsels hebben nog niets aan actualiteit ingeboet.

Wel was de excellentie misnoegd toen hij tijdens zijn tochtje naar de voormalige rijksscholengemeenschap in Oud-Beijerland, dat hem in zijn limousine met minutieuze precisie over de Goidschalxoordsedijk voerde, langs de veelgeplaagde noordrand van het eiland, achter een bosschage een in deplorabele staat verkerend molenhuis waarnam.

Hij nam zich voor tijdens het dictee wraak te nemen met de zin: “De aanvankelijk onbekade buitengronden tussen het Cromstrijense poldergebied, die sinds de zeventiende eeuw bekend staan als de Klemse Laagjes en het Land van Essche, zijn in 1970 samengevoegd met de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche tot de polder Raepshille.”

Verder deed het hem deugd te kunnen opmerken dat de Leidse patholoog-anatoom professor doctor Maat, nadat hij het Vuile Gat was overgestoken, botfragmenten op Tiengemeten heeft gedetermineerd als restanten van tyfus-, cholera- en pestlijders die tijdens hun verblijf in de quarantaine-inrichting aldaar ten prooi waren gevallen aan een van de talrijke epidemieën die het leven van onze voorouders teisterden.

Hij neemt zich dan ook voor, gezien het pandemische karakter van de vogelgriep, speciale maatregelen te verordonneren ter bescherming van het hem zo na aan het hart liggende polderlandschap, ...
(toevoeging, buiten mededinging, verzonnen door minister Veerman)
...waar de gezeten boeren hun dagloners in vroeger dagen langs zagen trekken: het aardappelriekie op de schouder en de kwartsmanden met stikkenzak en koudetheekruik bungelend aan een karmozijnrode neusdoek.

Uitslag:
1. Gert Schilperoort (Korendijk, Hoeksche Waard), 6 fouten
2. Bert Jansen (Bussum), 7 fouten
3. Pieter van Diepen (Leiden), 9 fouten
4. ex aequo: Jacques Bettelheim (Koudekerk a/d Rijn), 10 fouten

Gemiddelde:
21 fouten (hoogste aantal fouten: 134)

Mijn fouten:
hoog gewaardeerd, Goedschalkoordse Dijk, Land van Esschen, gorzen en aanwassen van de Landen van Esschen (5), Raaps Hille. (Esschen werd 2x fout gerekend.)

Opmerkingen:
• Bij hoog gewaardeerd in plaats van hooggewaardeerd, mijn enige ‘gewone’ fout, dacht ik aan het Groot Dictee van 2003, waarin hoog opgeschoten juist mét spatie moest.
• Ook Bert (bij de preselectie van het Davidsfondsdictee in Amsterdam bij de specialisten als tweede geëindigd, evenals in 2005, met een score die goed was voor een finaleplaats bij de specialisten in Brussel) had zijn fouten vrijwel alle in de lokale toponiemen. Hij had alleen professor doctor afgekort tot prof. dr., wat heel gebruikelijk is, maar wat hem hier op twee fouten kwam te staan.
• Jacques (zowel in 2005 als in 2006 winnaar van de preselectie van het Davidsfondsdictee in Amsterdam bij de specialisten en ook beide keren finalist in Brussel) werd met 10 fouten gedeeld vierde en viel net buiten de prijzen. Hij had ook prof. dr., maar daarnaast Nationaal Landschap met hoofdletters. Daar is ook wat voor te zeggen.
• Over winnaar Gert Schilperoort zei een bestuurder van de plaatselijke Rotary Club, die het dictee organiseerde, trots dat het een “echte Korendijker” was. Gert had de toponiemen goed. Hij had ook prof. dr., afgekort dus, maar bij hem werd het als één fout gerekend.

Bijzonderheden:
• Het was een sponsordictee, met 152 (!) deelnemers, gezamenlijk goed voor een opbrengst van € 40.000 voor De Symfonie, een dagcentrum voor gehandicapten in Oud-Beijerland.
• Minister Veerman woont in de Hoeksche Waard (Goudswaard). Hij heeft zelf een keer aan het Groot Dictee meegedaan in de Eerste Kamer en bekende dat hij toen 52 fouten had. Hij las niet al te best voor. Er waren maar weinig echte ‘dicteewoorden’ en daarvan gaf hij er ook nog een paar weg: bij gedachtespinsels, zonder tussen-n, waarschuwde hij nadrukkelijk dat daar een ‘gemenigheidje’ in zat, en bosschage, dat je hoort uit te spreken als bossage, las hij apert fout met duidelijk hoorbare s-c-h voor. Hij reikte ook de prijzen uit. Er waren er drie, dus ik mocht als eerste naar voren komen.
• Ik vond het eigenlijk wel gerechtigheid dat de hoofdprijs, een luxe Watermanvulpen, niet door de ‘import’ uit Bussum, Leiden of Koudekerk werd weggekaapt, maar in de Hoeksche Waard bleef. Mijn prijs, een Parker pennenset, was ook mooi.