p
i e t   v a n   d i e p e n      
     
   
3e delfts dictee 2007
   
 
Datum 14 december 2007
Locatie DOK, Vesteplein 100, Delft
Tekst Rolf Clason (PvdA-raadslid, winnaar 2e Delfts dictee)
Voorlezer Dick Rensen (PvdA-wethouder o.a. Onderwijs)

HET WAS IN DE DONKERE DAGEN (1) VAN DELFT

De minuscule ledlampjes in de Noorse douglasspar op de Markt fourneren het barokke raadhuis een zijdeachtige gloed terwijl kooplieden de laatste sperziebonen en kumquats trachten te slijten aan sporadische geïnteresseerden.

Uit nauw waarneembare vensters nijgen (2) de eerste curieuze bewoners zich om straks niets te missen van het periodieke tafereel (3), hun monden nog vol van het zo-even genoten decemberbanket.

De uitbater van een patisseriekraam steekt een overgebleven musketflik in het frêle tuitmondje van zijn jongste bediende en maakt van de invallende deemstering gebruik om haar gracieuze bekoorlijkheden van nabij te inspecteren.

De markt is ten einde en de transportaanhangers van Marktbedrijf Post (4) rijden af en aan via de Nieuwe Langendijk en het Vrouwenregt met bijster zware ladingen steigerpalen en grenenhouten tafelbladen die onverwijld naar het entrepot geëxpedieerd moeten worden.

In het stadhuis bereidt mr. drs. G.A.A. Verkerk zich voor op de feestrede die hij aanstonds zal moeten uitspreken, die hagenpreek noch strafpredicatie mag zijn, en sowieso het parool “Delft Waterstad” (5) alsook de leuze “Trots op Delft” zal moeten behelzen.

De stad houdt haar adem in: zal de geüpdatete (6) versie van Lichtjesavond (7) in staat zijn de schijnbare eenheid in reële verscheidenheid van de Delftse populatie recht te doen, of zal menig pater familias, na een heimelijke blik op zijn eega, zich opmaken voor een palingoproer (8) dat zijn weerga niet kent?

Het is nochtans hoogtij en de Prinsenstad fuift: thans worden reeds de eerste pierewaaiers zichtbaar die doorsijpelen vanaf de Cameretten en de Hippolytusbuurt.

Uitslag
1. Pieter van Diepen, Leiden (5 fouten)
2. Henk Tetteroo, Delft (6 fouten)
3. Leni Lagerberg, Lisse(8 fouten)
4. René Dijkgraaf, Harderwijk (12 fouten)


Opmerkingen

(1) De titel werd op het correctieblad geheel in hoofdletters gegeven. Op de website van de gemeente Delft is nu eens sprake van ‘de Donkere Dagen van Delft’, dan weer van ‘de donkere dagen van Delft’. Zie ook (7).

(2) Neigen (buigen) is hier beter (en wellicht is alleen neigen goed; nijgen is knikken; zich nijgen bestaat niet).

(3) Door wethouder Rensen (te) duidelijk uitgesproken als /ta-fe-reel/ in plaats van /ta-freel/.

(4) Hoewel marktbedrijf als soortnaam kan worden beschouwd, moest het hier met een hoofdletter vanwege het donorprincipe. Het bedrijf zou zich, bijvoorbeeld in advertenties, zo presenteren. In gemeentelijke stukken komt zowel ‘van Marktbedrijf Post’ als ‘van marktbedrijf Post’ voor.

(5) In de leus ‘Delft Waterstad’ krijgt Waterstad een hoofdletter, volgens het donorprincipe.

(6) Door wethouder Rensen (m.i. ten onrechte) uitgesproken als /ge-up-dee-te-te/ in plaats van /ge-up-dee-te/.

(7) Lichtjesavond is een vast evenement in de Donkere Dagen, dus met hoofdletter. Ook hier het donorprincipe.

(8) Palingoproer is alleen met een hoofdletter als het Palingoproer in 1886 in Amsterdam wordt bedoeld. Hier als soortnaam, dus met kleine p.