p
i e t   v a n   d i e p e n      
     
   
eerste groot hoorns dictee 2007
   
 
Datum 25 november 2007
Locatie Schouwburg Het Park, Hoorn
Organisatie Rotaryclub Hoorn De Compagnieatie
Voorlezer burgemeester Onno van Veldhuizen

Hoorn 650 (1) jaar stadsrechten

In het voorbijgegane jaar hebben wij in Hoorn het feit gevierd dat de stad in 1356 (1) zijn stadsrechten kreeg van Graaf (2) Willem V (1) van Beieren. Een man sans gêne en met bravoure, (3) maar uiteindelijk krankzinnig geëindigd in het cachot.

Vrijwilligers en het bestuur van het organisatiecomité verrichtten uitstekend werk, waaraan iedereen tussen Nieuwe Steen en Roode (4) Steen plezier beleefde. De nadruk van de festiviteiten lag bij de middeleeuwen.

Met name de terugkeer van Maria van Hoorn naar haar oorspronkelijke residentie was een memorabel moment. Dit paradepaardje onder de relikwieën kreeg daarom een vaste expositieplaats, maar eigenlijk is het een beetje vreemd dat er niet is gefocust op de luisterrijke tijdspanne dat Hoorn een prestigieuze handelsstad was.

Ongeveer gelijk met het begin van de Tachtigjarige (1) Oorlog ontstond de Hoornse graanhandel met het gebied aan de Baltische Zee. Graan was daar gewild, omdat ze daar ook pannenkoeken apprecieerden.

De havens van Dantzig (5) en Koningsbergen leverden het Pruisische goud dat werd verkocht aan de Ligurische kust en de Levant. De winst werd geïnvesteerd in nieuwe compagnieën zoals de Vereenigde Oost-Indische (6) Compagnie.

Juist in deze periode vestigde Hoorn zijn naam door de handel in exotische stoffen zoals specerijen, porselein, sitsen stoffen, pernambukhout en zuidvruchten.

Uitslag
1. Pieter van Diepen (5 fouten, m.i. 3 - zie opmerkingen 2 en 5), eindwinnaar door hoogste sponsorbedrag
2. André Nuyens (5 fouten)
3. Mirjam Scholten (5 fouten)


Opmerkingen

(1)
Er is van tevoren niets gezegd over het in letters schrijven van getallen. Het jaartal 1356 werd uitgesproken als dertienzesenvijftig, niet als dertienhonderdzesenvijftig. Willem V werd uitgesproken als Willen Vijf en niet als Willem de Vijfde. Bij Tachtigjarige Oorlog is ook 80-jarige goed gerekend. (Ik had hier een slordigheidsfout: Tachtigjare Oorlog.)

(2) Apert fout. Regel 16.R, leidraad GB.

(3) De interpunctie werd niet gegeven.

(4) Roode Steen is de naam van een plein. Op de gemeentewebsite zo geschreven, op de digitale ViaMichelinkaart als Rode Steen. Beide vormen zijn goed gerekend.

(5) Apert fout. Rudi van Dantzig is met een t, maar Gdansk is toch echt Danzig, zonder t.

(6) Ik had Verenigde Oostindische. Twee fouten. Ik had eerst Oost-Indische, maar bedacht dat het vóór de spellingwijziging van 1995 Oostindische was. En ik bedacht ook dat regel 16.P onder (2) zegt dat we voor een handelszaak of organisatie de schrijfwijze gebruiken die de oprichter heeft gekozen. En de VOC dateert van ruim vóór 1995. Oost-Indische doorgestreept, Oostindische opgescheven. Niet consequent: dan had ik ook Vereenigde moeten schrijven. De schrijfwijze van de jury is óók niet consequent, maar wel conform Van Dale.