p
i e t   v a n   d i e p e n      
     
   
jongleiden dictee 2007
   
 
Datum 22 november 2007
Locatie Scheltemacomplex, Leiden
Tekst/Voorlezer Pieter van Diepen

Jong lijden (1)

Al te ambitieuze aspirant-ambtenaren die al jong lijden aan een stresssyndroom, dat wordt soms gebagatelliseerd, maar is geen broodjeaapverhaal. Wees daarom, zeer gewaardeerde collega’s, steeds op je qui-vive. Neem bij dezen een goedbedoelde raad van mij aan.

Als ouwe (2) zak, of chiquer: als éminence grise, ben ik weliswaar decennia te oud voor jullie illustere gezelschap, maar ik weet uit mijn metier als bestuursadviseur en ex-locosecretaris met een fulltimebaan (3), dat je bijwijlen stoom moet afblazen om niet gestrest te raken.

Word je gekoeioneerd door je chef, wordt je te veel werk in je schoenen geschoven en is het bij de koffieautomaat weer een chaos vanjewelste, kuier dan eens door de Pieterswijk, niet haastje-repje, maar relaxed en natuurlijk na ruggespraak met je kamergenoten (4).

Strijk neer bij een etablissement voor een cappuccinootje. Denk niet aan het vermaledijde toetsteam (5) of het gebakkelei (6) in de raadzaal (7). Zet je gsm’etje uit, stop met dat sms-bericht. Proef de pittoreske sfeer van middeleeuwse steegjes die je nooit eerder had gezien.

Eenmaal verkwikt terug aan jullie bureaus vliet (8) vlot de ene na de andere vet coole (9) volzin uit je pen. Of liever: je pc. Zelfs een buitenissige zinsnede als “het feeërieke barbecuetje dat in u beider belang in de openlucht plaatsvindt” is dan geen probleem.

Het ergste is voorbij. Ik ga er tenminste van uit dat je deze laatste zin een makkie vindt: “Op een doordeweekse dag racete de balie-employee (10) halsoverkop naar het Scheltemacomplex voor het Jong Leidendictee, dat ze per se wilde meemaken, en het lukte kantje boord.”

Uitslag
1. Ir. Bas van Viegen (14 fouten)


Opmerkingen

(1)
Natuurlijk werd ook Jong Leiden goed gerekend.

(2) Uitgesproken als ouwe, maar dat is spreektaal. Ook oude werd goed gerekend. 

(3) Ook fulltime baan werd goed gerekend, omdat in de elektronische versie van het Groene Boekje achter fulltime bnw. (bijvoeglijk naamwoord) staat.

(4) Natuurlijk werd ook kamergenote goed gerekend: uit de context was niet op te maken of het om meer kamergenoten of om één vrouwelijke collega ging.

(5) Sommigen vonden toetsteam een eigennaam en schreven Toetsteam dus met een hoofdletter. Dat werd ook goed gerekend.

(6) Als het een dictee voor Oud Leiden zou zijn geweest, voor minder goed horende collega’s, zou gebakken ei ook goed gerekend zijn.

(7) In de woordenlijst van het Groene Boekje staat alleen raadzaal, maar in de Leidraad, die ook bij het Groene Boekje hoort, staat dat zowel raadzaal als raadszaal te verdedigen zijn. Ook raadszaal werd dus goed gerekend.

(8) Vlieten is stromen, vlieden is vluchten, wegtrekken. De eerste betekenis past hier het best, maar ook de tweede zou kunnen. Ook vliedt werd goed gerekend.

(9) Vet koele werd níét goed gerekend, hoewel vet cool misschien meer een term is voor Heel Jong Leiden.

(10) Dat het geen balie-employé was, maar een vrouwelijke balie-employee, bleek uit het vervolg van de zin.