p
i e t   v a n   d i e p e n      
     
   
5e groot lelystads dictee 2008
   
 
Datum 7 september 2008
Locatie Stadhuis, Stadhuisplein 2, Lelystad
Organisatie Axion Flevoland (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling)
Tekst onbekend
Voorlezer Willem de Jager, wethouder onderwijs Lelystad
Juryvoorzitter Andries Greiner, gedeputeerde Flevoland


Leren is een feest

1. Hopelijk wordt deze lustrumeditie van het Lelystads Dictee voor de deelnemers een feestelijke exercitie, zonder te veel ijselijke spellingvalkuilen of onvermoede grammaticale boobytraps.

2. Het gaat zeker niet over vroegmiddeleeuwse benedictijnenkloosters waar erudiete, rooms-katholieke monniken Latijn studeerden en met continue ijver minutieus kopieën van eeuwenoude folianten produceerden.

3. Gedijt leren het best middels het zogenaamde Nieuwe Leren, zoeken we ons heil beter bij competentiegericht onderwijs, of zijn we toch meer gebaat bij het aloude, volgens sommigen archaïsche, klassikale onderwijssysteem met de docent als frontsoldaat tegenover een dociele meute?

4. De moderne leraar lijkt wel een boekhouder-coach die op afstand begeleidt, als een brave hendrik naarstig bronnen kopieert, van internet gedownloade, even geüpdatete antwoordmodellen levert, vervolgens cijfers sms’t en ten slotte je geplagieerde werkstuk afvinkt.

5. Misschien is de ideale docent toch de vertrouwde vaderfiguur die via inspirerende verhalen het leren tot een feest maakt en wellicht werkt hij op een non-conformistische polderschool die, naar Noord-Afrikaans voorbeeld, mp3-spelers uitlooft voor hoge cijfers.

6. Zodoende reserveert die school duizenden euro’s voor aanwezigheidspremies. Is dat de ultieme, kant-en-klare oplossing voor het teveel aan drop-outs of glijdt zo’n school dan via verfoeilijke, semiofficiële corruptie af tot een dubieus publicrelationsbureau?

7. Wil leren hier en nu überhaupt een festijn worden, dan moet u in uw adolescentenjaren het comazuipen achterwege hebben gelaten, want alcoholpromillages van 2,7 à 2,8 schijnen desastreus te zijn voor een voortschrijdende aanwas van broodnodige hersencellen.

8. Is dat in uw geval niet aan de orde, dan is leren vast een feest, mogelijk zelfs dit dictee; hef daarom een miniglaasje, laat de exorbitante schalen met verschillende exquise hors-d’oeuvres maar aanrukken, loop een polonaise, dans een on-Hollandse horlepiep of ga desnoods barbecueën. Santé!

Uitslag
1. Pieter van Diepen, Leiden (0 fout)
2. ex aequo Bert jansen, Bussum en René Dijkgraaf, Harderwijk (3 fouten)
4. Henny Bekhuis, Lelystad (6 fouten)

Uitslag teams
1. De Boeier (gemiddeld 15,7 fouten)
2. Dominees / voorgangers (gemiddeld 19,3 fouten)
3. Raadsleden Lelystad (gemiddeld 22,6 fouten)
4. Ambtenaren provincie Flevoland (gemiddeld 24,7 fouten)

Bijzonderheden:
• Bert, René en ik deden, als niet-Lelystatters, hors concours mee. Henny Bekhuis, leerkracht aan basisschool De Boeier, werd tot winnaar uitgeroepen en kreeg de wisselbeker. Hij en zijn collega’s wonnen ook de teamprijs.
• Bert, René en ik werden wel genoemd door de juryvoorzitter, met onze score (en bij mij “griezelig genie”). In Flevopost.nl werd de volgende dag met geen woord over ons gerept. Er stond dat Henny Bekhuis de minste fouten had van alle zestig deelnemers.
• Bert had Nieuwe Leren niet met hoofdletters (2 f., niet gekoppeld) en hij had (niet-genoemde) aanhalingstekens rond Lelystads Dictee, René had Lelystads dictee met een kleine d (wat ook verdedigbaar is), een vraagteken na drop-outs en Of met een hoofdletter (1 f., gekoppeld) en exercitie verschlimmbessert tot excercitie.
• De jongste deelnemer was 12 jaar, de oudste 76.
• Behalve de vier genoemde teams waren er nog teams van de politie en van leerlingen van de SGL (Scholengemeenschap  Lelystad). Die hadden dus beide gemiddeld meer dan 24,7 fouten. Een van de leerlingen, een jongen van een jaar of 15, werd apart genoemd: hij had slechts 13 fouten.