p
i e t   v a n   d i e p e n      
     
   
6e groot velser dictee 2008
   
 
Datum 7 september 2008
Organisatie Volksuniversiteit Velsen
Tekst/voorlezer Bart Boele (journalist IJmuider Courant)
Locatie Ichthus College, Driehuis


1. Het schrijven van een dictee is geen sinecure en behelst meer dan het consciëntieus aaneenflansen van moeilijke woorden variërend van A4’tje tot zwart-witkopieën op een blocnoteje.

2. Een motie van wantrouwen ingediend door een collegepartij leidt onherroepelijk tot een precaire crisissituatie ook al wordt daar volgens de politieke mores niet openlijk over geredetwist.

3. Een stukadoor verwar je makkelijk met een stuwadoor, maar een stuwadoor kan geen muur stuken en geen cargadoor laat een schip beladen door een stukadoor omdat het dan al kapseist voor het uit kan varen.

4. Je kunt wel reikhalzend uitkijken naar een ge-e-mailde of gefaxte afbeelding van een geëmailleerde pan, maar niet naar een ge-sms’te versie.

5. De dichtstbijzijnde accommodatie voor palliatieve zorg is goed geoutilleerd met onder andere een defibrillator¹ maar de vraag is of het ontegenzeglijk² nuttige wonder van vernuft ook wordt gebruikt.

6. ’s Ochtends zal menigeen met verongelijkte blik de verongelukte bouvier bekijken die de nacht tevoren door een truck werd geplet op de recent geasfalteerde hoofdontsluitingsroute.

7. Kabeljauw en horsmakreel kennen we allemaal, maar een creatieve chef-kok weet ook bakkeljauw, rolmopsen en wijting smakelijk in een compote van een bourgondisch maal te verwerken.

8. Boeleren betekent volgens naslagwerken overspel plegen of vrijen met een prostituee, een riskante bezigheid die vroeger chlamydia kon opleveren of zelfs syfilis.

Uitslag
1. Pieter van Diepen, Leiden (1 fout)
2. René Dijkgraaf, Harderwijk (3 fouten)
3. Bill van Beusichem, Haarlem (5 fouten)

Mijn fout:
Het allerlaatste woord, sifylis i.p.v. syfilis. Misschien door de sisyfusarbeid die ik verricht om al die woorden te leren...

Opmerkingen:
¹ Bart had en las defilibrator. Dat was geautoriseerd door twee neerlandici die zijn concept hadden nagekeken! Defilibrator (wat niet bestaat) en defibrillator zijn beide goedgerekend.
² Bart had ontegenzeggelijk op zijn papier, maar las ontegenzeglijk. Beide versies staan in het Groene Boekje en zijn dus goedgerekend.

Bijzonderheden:
• De oudste deelnemer was de heer C. Eichhorn (83), met 14 fouten.
• Cita Jurna, medewinnares in 2007, keek mijn werk na en schreef erop: “Dit is de winnaar!”
• Tineke Hartman, winnares in 2006, had de bus gemist en arriveerde toen het was afgelopen.