p
i e t   v a n   d i e p e n      
     
   

preselectie davidsfonds

Davidsfonds/Knack

Groot Nederlands Dictee 2009

Preselectie 14 februari 2009, categorie Specialisten, Hoogstraten

   
 
Deel 1:
Omcirkel de letter met het juiste woord. Er is slechts één van de vier woorden juist gespeld.

1.

a. hauw
b. neervleien
c. reinaak
d. balkenbrei
9. a. kakimono
b. cartonnage
c. incarnaat
d. cometten
2. a. bossage
b. ambassadeursschap
c. attrapperen
d. Madagascar
10. a. cichorei
b. siter
c. penicilline-infuzen
d. zuchetti
3. a. lemmetten
b. stencillen
c. batikken
d. kievitten
11. a. ofthalmoloog
b. rhesusnegatief
c. ghotisch
d. Drenthe
4. a. mattheüseffect
b. aïoli
c. conciërge
d. anaëroob
12. a. uw aller aanwezigheid
b. ten algemenen nutte
c. naar gelang van
d. ten allen tijde
5. a. burlesque
b. nettiquette
c. roqueren
d. piqueur
13. a. ikvorm
b. sociaalpsychologisch
c. luchthappen
d. austerofascisme
6.
a. selffullfilling prophecy
b. pitbullterrier
c. bungeejumping
d. first-lady
 

14.

a. mrsa-bacteriën
b. puckcode
c. g-plek
d. gegoogled

7.
a. anonimus
b. pyama
c. extasy
d. stafylococcus
15. a. Nederlands-Antilliaans
b. inuit
c. boeddhabeeld
d. tantebetjesstijl
8. a. dichtgeslipt
b. gescrold
c. gechoket
d. geleast
16. a. passepartout
b. passerel
c. caramel
d. moussaka

Oplossing: 1a, 2a, 3c, 4c, 5b, 6c, 7d, 8b, 9d, 10a, 11d, 12b, 13b, 14c, 15a, 16d

 
  Deel 2:
Onderstreep in de volgende zinnen de woorden of woordgroepen die fout gespeld zijn.
 
1. Mens sana in corpore sano: dit in se prijzenswaardige adagium wordt in onze westerse samenleving toch ietwat misverstaan. Terwijl orthodontisten, plastisch chirurgen, manicuren, diëtisten, estheticiennes en visagistes zich bekommeren om ons uiterlijk en hun eigen portemonnee, vieren anorexia en boulemie hoogtij: kwetsbare bakvissen streven een onbereikbaar maatje 34-ideaal na, zich vergapend aan uitgemergelde edoch rondborstige modellen wier kiekjes in de glossy’s gegarandeerd het resultaat zijn van een toegewijd potje fotofucken.
2.

Voor wie zoals uw nederige dienaar weinig kaas gegeten heeft van de fundamenten der staathuishoudkunde: de kwintessens van confisquabele goederen is dat ze verbeurdverklaard kunnen worden. Ach, mijn waarde, die in het zweet uws aanschijns een flink deel van uw precieuze zaterdagochtend besteedt aan de waarschijnlijk ijdele hoop om tot de crème de la crème van uw zelfgekozen deelnemerscategorie door te dringen, duidt u mij alstublieft niet euvel dat ik hierboven blijk gegeven heb van aperte onkunde nopens het nochtans significante verschil tussen een kenmerk en een definitie.

3. Dat een dokter in de sociale en culturele antropologie zich vergaloppeert bij het isoleren van een eskimohut om die bestand te maken tegen de ijslijk koude boreale farce majeure, of bij de reviviscentie van een door gangreen aangetaste tibia, alla… Maar dat hij polyandrie een tijdlang heeft verward met veelwijverij, daar kan ik met mijn pet niet bij.
4. Nieuw-Guinese couscous met pikante pepperonisaus hoort niet thuis in de vegetarische keuken. Om alle misverstanden te voorkomen: dat exquise barbecuevlees heeft absoluut niets te maken met de gelijknamige zurige gortenpap die destijds dag aan dag werd voorgeschoteld aan janmaats, dekzwabbers, pikbroeken en andere freelancers in de toentertijd cao-loze nautische sector.
5. Bibliofielen die zich met graagte vermeien in de chefs d’oeuvre van de man aan wie we de expressie ‘dickensiaanse toestanden’ te danken hebben, weten – ondanks hun mogelijkerwijs futiele kennis van de medische wetenschap – dat wie lijdt aan het pickwicksyndroom, snurkt terwijl zij of hij onder zeil is. Ook voor de eventuele spondegenoot is apneu overigens allesbehalve een pretje.
6. De dienstdoende mezzosopraan, een roodharige ex-sekswerkster met veel noten op haar zang, kan maathouden als de beste en wordt daarmee terecht gecomplementeerd.
7. De ziekte van Hodgekin is een bloedlinke lymfstelselaandoening. Wordt je die macabere diagnose meegedeeld, blijf dan alsjeblieft niet bij de pakken neerzitten. Ertegenaan gaan is de boodschap!
8. Een veelgehoorde slagzin in deze kwestieuze tijden: “Leve Sint-Salarius!”
 
   
Oplossing: 1. boulemie (moet zijn: boulimie); 2. confisquabele (confiscabele); 3. dokter (doctor), eskimohut (Eskimohut), ijslijk (ijselijk), farce (force), reviviscentie (revivescentie); 4. couscous (koeskoes), pepperonisaus (peperonisaus), gortenpap (gortepap), cao-loze (cao’loze); 5. chefs d’oeuvre (chefs-d’oeuvre), spondegenoot (spondengenoot); 6. gecomplementeerd (gecomplimenteerd); 7. Hodgekin (Hodgkin); 8. Sint-Salarius (sint-salarius). De rest is correct.
 
Mijn fouten
Multiple choice: 2c, 9b
Zinnen:
niet onderstreept:
2. confisquabele
3. ijslijk (dacht dat het wel een ook toegelaten nevenvorm zou zijn; in 2006 onderstreepte ik graaflijk, maar dat bleek naast grafelijk juist wel correct), farce (de schuld van Ted de Braak c.s.!), reviviscentie
4. couscous (ik ken het dier, de koeskoes, wel, maar was zo gefocust op spelfouten dat de context in het geheel niet tot mij doordrong), pepperonisaus (ik ben geen keukenprins)
5. spondegenoot (niet eens getwijfeld, ging er zonder meer van uit dat sponde als meervoud sponden en spondes heeft; niet dus)
8. Sint-Salarius (vond het na lang aarzelen toch een eigennaam; mis)
ten onrechte onderstreept: 7. lymfstelselaandoening (wist niet dat lymf- naast lymfe- ook goed is; vermoedde een overheenleesinstinker)

Bijzonderheden
• 11 fouten, dus score 100-11=89% (Ja, zo noemen ze dat daar; snap ik niets van.)
• Vooralsnog genoeg voor een finaleplaats. De cesuur ligt (nu) bij 86. Rein had 86 en valt dus net buiten de boot. Bert had 82. Jacques volgens hemzelf 88 en volgens de nakijkers 89. René 90.