p
i e t   v a n   d i e p e n      
     
   
groot legaliseringsdictee
   
 
Datum 16 januari 2009
Locatie De Linkse Kerk, Hooglandse Kerkgracht 4, Leiden
Organisatie/Tekst /Voorlezer/Jury /Corrector David (Eurodusnie)


Bezoek van de wethouder


Enigszins beschroomd betrad de quasinonchalant gecoiffeerde wethouder het bedompt ruikende voorportaal van het kraakpand, alwaar hij een afspraak had met Bram, de met een fluorescerende hanenkam getooide voorman der krakers. Vanuit een hoek werd hij gadegeslagen door een chagrijnig ogende dobermannpincher. Teneinde zijn bourgeoisachtergrond (1) te camoufleren, had de wethouder de van zijn aan crack verslaafde neef geleende deux-chevaux ostentatief bij de voordeur geparkeerd.

Overtuigd dat hij was in een augiasstal terecht te komen, stond hij des te meer perplex toen hij de imposante, in renaissancistische stijl verbouwde ontmoetingsruimte binnenschreed. “Asjemenou”, stamelde de portefeuillehouder verbouwereerd, en zonk neer in een van de krokodillenlederen fauteuils. “Ik sta versteld van uw uitstekend geoutilleerde keuken. De ambiance die u hier weet te creëren is zonder meer professioneel te noemen. En waar heeft u dat schitterende emaillen keukengerei vandaan?” “Uit de Weggeefwinkel” (2), antwoordde kraker Bram, en vergastte de portefeuillehouder op een groot glas biologisch gerstenat.

Bram besloot meteen ter zake te komen. “Zoals u kunt constateren, hebben onze initiële investeringen in het interieur geleid tot een hoogwaardige en uiterst publieksgerichte toeristische trekpleister. Ook door ons te committeren aan het akoestische onderzoek en een consciëntieus businessplan te ontwikkelen, hebben wij bewezen dat onze coöperatie geenszins tot een faillissement behoeft te leiden. Me dunkt dat het college haar (3) plannen voor het cascoherstel rigoureus kan herijken, anders is onze conversatie een zinloze exercitie.”

De wethouder, die het betoog verbouwereerd had aangehoord, had intussen een zeldzame fles biologisch-dynamische bordeaux uit de gouden eeuw ontdekt. “Laten wij een stevig offer aan Bacchus brengen, kameraad,” sprak de politicus, “het verbaast mij dat u zo weinig fiducie heeft in de lokale politiek. Samen komen wij er wel uit!” In de hoek begon de hond vervaarlijk te grommen.

Uitslag
1. ex aequo: Bert Jansen, Bussum en Pieter van Diepen, Leiden (0 fout)

3. Harry Westerink, Leiden (8 fouten)

Noten
(1) Ook bourgeois-achtergrond, met koppelteken, is goed gerekend. (Ten onrechte, natuurlijk.)
(2) Ook weggeefwinkel, met een kleine w, is goed gerekend. Daar is wat voor te zeggen. Het is de eigennaam van de winkel, maar kan in deze context ook als soortnaam worden opgevat. Ik had Weggeefwinkel, Bert weggeefwinkel, ons enige verschil.
(3) Moet natuurlijk zijn zijn.


Bijzonderheden
• Aantal deelnemers: ongeveer vijftien.
• Grootste aantal fouten: 41.


De Leidse dicteehistorie
1.  1993 Lucas van Leydenschool, finale na voorronden 

aaaaaaa(Ik werd tweede.)
2.  1994 Lucas van Leydenschool, finale na voorronden 
aaaaaaa(Ik werd gedeeld derde, met Bert Jansen.)
3.  1995 Lucas van Leydenschool, finale na voorronden 
aaaaaaa(Ik werd gedeeld vijfde, Bert Jansen werd eerste).
4.  2003 Café De Bonte Koe
aaaaaaa(gemist)
5.  2004 Café De Bonte Koe
aaaaaaa(gemist)
6.  2005 Boekhandel De Kler 
aaaaaaa(Ik werd eerste.)
7.  2005 Café De Bonte Koe
aaaaaaa(Ik werd eerste.)
8.  2006 Café De Bonte Koe
aaaaaaa(Ik werd gedeeld eerste, met Bert Jansen.)
9.  2007 Boekhandel Kooyker
aaaaaaa(Ik werd eerste, Jacques Bettelheim gedeeld derde.)
10. 2008 Boekhandel Kooyker
aaaaaaa (Ik werd eerste.)
11. 2008 Sociëteit De Burcht
aaaaaaa (Ik mocht niet meedoen, was jury; René Dijkgraaf werd aaaaaaa tweede, Bert Jansen derde.)
12. 2009 De Linkse Kerk
aaaaaaa (Ik werd gedeeld eerste, met Bert Jansen)
13. 2009 Boekhandel Kooyker
aaaaaaa (Ik mag niet meedoen; ik heb het geschreven.)

Ik tel de meeschrijfsessie van het Groot Dictee 2006 (toen Jacques Bettelheim won in Den Haag) niet mee. Werd georganiseerd door een Leidse studievereniging Nederlands. Bij de niet-neerlandici werd Bert Jansen eerste, ik werd tweede. De winnaar bij de neerlandici (studenten én docenten) had meer fouten dan wij samen.

De nummers 6, 8, 10 en 13 vormen een serie 'Leidse dictees" van boekhandels, met Leidse accenten (straatnamen, Leidse woorden zelfs). Ik heb de nummers 6, 8 en 10 gewonnen en mocht niet meer meedoen. Of ik het wilde schrijven.

De nummers 4, 5, 7, 8 en 11 vormen een serie cafédictees van journalist/cafétijger Willem Schrama, met een hoge moeilijkheidsgraad en 450 à 500 woorden. Met recht Groot, dus. Ik wist in 2003 en 2004 nog niet van het bestaan af en heb 2005 en 2006 (gedeeld) gewonnen, waarna ik in 2008 (in een ander café) niet meer mee mocht doen. Of ik wilde jureren. Ik had de tekst niet vooraf gezien en kon dus hors concours meeschrijven. Ik zou niet gewonnen hebben, maar zou tweede zijn geworden.

Nummer 12, het bovenstaande dictee, is een vreemde eend in de bijt. De Linkse Kerk is de ontmoetingsplaats van de Vrijplaats Koppenhinksteeg, van het anarchistische krakerscollectief Eurodusnie. Het vorige college van B & W (waarvoor ik als bestuursadviseur werkte) heeft besloten de vrijplaats te legaliseren, maar het huidige college (waarvoor ik nog steeds werk) heeft dat besluit teruggedraaid. Daarover loopt een rechtszaak met o.a. vorige week een zitting. Dit "Groot Legaliseringsdictee" was een propaganda-actie.
Leuk verhaal, titel "Bezoek van de wethouder". Ik had die bewuste wethouder (portefeuillehouder ruimtelijke ordening, van de VVD; ik werk voornamelijk voor de GroenLinkswethouder verkeer en milieu) 's middags gezegd: "Je vindt het toch niet erg, hè, dat ik vanavond het Legaliseringsdictee ga winnen?" Ad rem antwoordde hij: "Ze hanteren vast niet het Groene Boekje, maar het Rode Boekje!"